15 ويژگى منحصر بفرد در كليه محصولات مؤسسه قرآنى‏ تفسير جوان

 

1ـ تأييد كتب خاص يا سبك تحقيق آثار قرآنى اين مؤسسه از سوى مراجع عظام تقليد و علماى برجسته حوزه‌هاى علميه نظير حضرات آقايان: مكارم شيرازى،جعفرسبحانى،نورى همدانى،محمديزدى،مرتضى مقتدايى،ابوالقاسم خزعلى،على اصغردستغيب،قرشى،مرحوم آية الله معرفت و....

«آزاد بودن هرگونه نسخه بردارى و چاپ» از روى آثار مكتوب با هماهنگى مؤسسه و درج عبــارت «حـق چـاپ محفوظ نيسـت»بــــر روى  شنـــاسنــامــه كتاب‌هـــا.

3ـ تنوع تخصصى محصولات قرآنى «متناسب با جامعه هدف»يعنــى«كودك، نوجـوان، جوان، زنـان، مردان، خانواده، مشاغل، مساجد، مجالس، علامه، سبحان و قطره ای».

4ـ قراردادن متن الكترونيكى (E.BOOK) مربوط به همه آثارچاپ شده يا در دست چاپ بر روى سايت مؤسسه به آدرس: WWW.Tafsirejavan.com با امكان دانلود و پرينت رايگان و تـرجمـه به 14 زبان زنده دنيا.

5ـ اعـــراب‌گذارى كـــامل «همـــه» آيات، روايات و كلمـه‌هاى عربـى (به جز پاورقى‌ها).

6ـ طـرح جلدهاى جذّاب، ابداعى و گـــرافيكــــــى متناسب با «جمعيت هـدف هر كتـاب».

7ـ صفحه‌آرايى شعرگونه و چشم‌نواز تا خواننده به دليــل پرش مرتب چشم «خسته»نشود (بـه جـــــز  مـوارد خــاص).

8ـ همه محصولات مؤسسه پس از فروش و استفاده، حتى اگر آسيب‌ديده باشد، از افراد حقيقــى «پــس گرفتـه  مى‌شود».

9ـ فروش اقسـاطـى همه آثار مؤسســه به قيمت نقــد و با«تعيين اقساط توسط خريدار» .

10ـ آثار مؤسسه به افراد بى‌بضـاعت در سراسر جهان به طـور«رايگـان»تقديـم مى‌گردد.

11ـ «رايگان بودن»همه آموزش‌هاى تخصصى قـرآنىِ مؤسسه در ســـراســــر جهــــان.

12ـ براى هيچ‌يك از آثار، حق‌التأليف دريافت نمى‌شود (به جز مواردى كه ناشر مايل به اهداء حـق‌التـأليـف بـاشــد).

13ـ نشر نهايى آثار پس از نشر آزمايشى و موفقيت در طرح پـايلوت (Pilot Plan) براى «جمعيت مخاطـب هــدف».

14- ارائه «ضمانت‌نامه و خدمات پس از توليد»به خريداران و سفارش‌دهندگان همه آثار مؤسسه، بدين معنا كه در صورت تقاضاى آنها، هرگونه نقص و اشكال احتمالى در توليدات متنوع اين مؤسسه (نظير كتاب، نرم‌افزار، CD، روزنامه ديوارى، كتاب صوتى، فلش كارت، كارت پستال، و ...)، به مــدت 10 ســال از «اشخــاص حقيقـى» به‌طـور «رايگـان» برطرف، جايگزين يا پس گرفته خواهد شد.

15ـ استانداردسازى روش تحقيق و تأليـف آثــار و تفسيـرهـاى موضوعـى، كاربردى و ميان‌رشتـه‌اى از طريق «آمـوزش رايگان» 500.000 نفــر از افراد مستعـد و سازماندهــى تيم‌هـاى پــژوهشى 3 نفـره از بين آن‌ها.

درصورتى‌كه هركس از صدر اسلام تا سال 1370 شمسى (معادل 1412 هجرى قمرى، سال تأسيس

مؤسسه قرآنى تفسير جوان) يك نمونه كتاب قرآنى را با«جمع 15 ويژگى»مذكور، به اين مؤسسه

ارائه دهد، براى هموطنان داخل كشور مبلغ«100.000.000  تومان» و براى افراد مقيم خارج

از كشــور، مبلغ «100.000 دلار»جايزه به عنــوان حــق‌الكشــف تعلـق مى‌گيــرد.

دكتر محمد بيستونى

رئيس اتحاديه مؤسسات قرآنى تفسيرجوان (آموزشى - پژوهشى)

(شامل 40 مؤسسه تخصصى و موضوعى قرآن كريم)