بِسْمِ اللّه‏ِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

معرفى تفصيلى (مشروح) گروه مؤسسات قرآنى تفسير جوان

 

با سلام، تحيت و احترام

بدينوسيله شرحى از عملكرد و برنامه‏هاى پيشنهادىِ مؤسسه قرآنى تفسيرجوان با هدف توسعه هرچه بيشتر فرهنگ

قرآن‏كريم تقديم مى‏گردد:

  1 ـ مؤسسه قرآنى تفسيرجوان پس از پايان جنگ و در سال 1370 با هدف اشاعه فرهنگ قرآن كريم از طريق پژوهش و

آموزش تفسيرموضوعى، كاربردى و ميان‏رشته‏اى قرآن براى 6 گروه سنى هدف شامل كودك، نوجوان، جوان، زنان، مردان

و خانواده تأسيس شده و به صورت رسمى به ثبت رسيد. اين مؤسسه با توسعه فعاليتها و استقبال جامعه به‏تدريج به 12

مؤسسه موضوعى و تخصصى تبديل شده است.

  2 ـ در شروع كار براى پرهيز از موازى كارى و تحقق اثربخشى و نوآورى در همه محصولات موردنظر، چهارتحقيق

مفصل به شرح زير انجام شد:

 - 1/2 ـ جمع‏آورى و دسته‏بندى مجموعه «توصيه‏ها و منويات قرآنى مقام عظماى ولايت حضرت امام‏خامنه‏اى "اطال

اللّه‏ عمره الشريف"».

 - 2/2 ـ انجام «تحقيقات كتابخانه‏اى» از صدر اسلام تا سال 1370 و بررسى محتوا و شكل ظاهرى مربوط به حدود

/000/10 عنوان كتاب به زبان‏هاى مختلف موجود در كتابخانه‏هاى معتبر جهان با هزينه‏اى بالغ بر دويست ميليون تومان.

حاصل اين تحقيق در چهارجلد با قطع رحلى براى نخستين بار در دنيا، تحت عنوان «كتابشناسى جهانى قرآن كريم»

همراه با مستندسازى، چكيده نويسى و نمايه‏سازى آنها چاپ و منتشر شده است.

با اين تحقيق مفصل، طرح «آسيب‏شناسى و آسيب‏زدايىِ روش تأليف و نشر آثار قرآنى» در اين مؤسسه تدوين گرديد.

 - 3/2 ـ در جريان يك «تحقيق تاريخى» سيره رسول‏خدا  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه معصومين  عليهم‏السلامو اصحاب ايشان در ارتباط با روش

آموزش قرآن كريم بررسى گرديد و به‏طور مشخص چگونگى فراگيرى آموزش قرآن در ارتباط با جناب سلمان فارسى

مورد ارزيابى قرار گرفت.

 - 4/2 ـ ميزان اثربخشى و روش تدريس قرآن در نظام آموزش و پرورش كشور با اجراى «تحقيق ميدانى» در تهران

مورد ارزيابى قرار گرفت و مشخص شد كه متأسفانه حدود 90% از دانش‏آموزان در پايه سال آخر هنرستان و دبيرستان

قادر به‏قرائت صحيح حتى يك‏صفحه‏ازقرآن‏كريم نيستند تا چه‏رسدبه‏ترجمه، مفاهيم، تدبّر، فهم‏وتفسير اين‏كتاب آسمانى.

  3 ـ پس از پايان چهارتحقيق يادشده، يافته‏هاى جديدى براى پژوهش و آموزش محتواى قرآن كريم حاصل گرديد كه

چون‏با جريان‏معمول آموزش‏قرآن در كشور همخوانى‏نداشت، مبانى مهندسى روش جديد در قالب «استفتائات قرآنى» از

مراجع تقليد و قرآن پژوه معاصر مرحوم آيه‏اللّه‏ محمدهادى معرفت كسب تكليف و سؤال شد كه تأييد كامل و قاطع

حضرات بزرگوار را به دنبال داشت.

  4 ـ از مجموع چهارتحقيق صدرالاشاره و استفتائات قرآنى بعمل آمده، نظام مهندسى فعاليت‏هاى قرآنى اين مؤسسه

در طرحى تحت عنوان «قرآن و مهارت‏هاى زندگى» تدوين گرديد كه محصَّل آن بدين شرح مى‏باشد:

قرآن‏كريم درآيات 82 سوره اِسراء و 44 فُصِّلَت و 57 يُونس خود را به عنوان نسخه شفابخش معرفى مى‏كند. بنابراين

مى‏توان اين كتاب آسمانى را همچون داروخانه‏اى فرض كرد كه بيماران و نيازمندان متناسب با نوع بيمارى و نياز خاص

خود بايد به سراغ آن رفته و برنامه زندگى و نجات خود را از اين گنجينه معنوى و مادى انتخاب كنند تا پرنده زيباى

خوشبختى را در آغوش گرفته و در ساحل امن و آرام آن طى مسير نموده و دنيـا و آخرت خود را در سايه عمل به محتـواى

قــرآن آبــــاد سازند.

در همين راستا گروه مؤسسات قرآنى تفسير جوان كه تشكلى مردمى و غيرانتفاعى است 12 مؤسسه تخصصى قرآنى را

تأسيس نموده تا هر يك از مؤسسات متناسب با «مخاطب خاص» يا «موضوع خاص» مندرج در اساسنامه رسمى‏خود،

گروههاى سِنّى گوناگون را با آيات مورد نياز همان گروه مأنوس ساخته و درك و فهم آيات موضوعى را براى‏آنان‏ساده و

ميســر سازد. سيستم مهندســى، طراحى، تحقيق، تأليف ياتلخيص همه‏آثارقرآنى ما براين‏اصل استوار مى‏باشد كه:

«آياتى را كه افراد مختلف بر اساس درك عقلى و سنّى خود براى زندگى بهتر نياز دارند بايد ياد بگيرند» همانطوركه

همين‏اصل در مورد احكام فقهى نيز تصريح شده و در صفحات اوليه همه رساله‏هاى عمليه مراجع‏تقليد عظام قريب به

هميــن مضمون چنين آمده است: «مسائلى را كه انسان غالبا احتياج دارد واجب است ياد بگيرد». لذا براساس فلسفه

وجــودى تأسيــس هر مؤسسه، شش نوع تفسير بر اساس شش جمعيت هدف و دو تفسير موضوعى تحت عناوين:

«تفسير علامه» (برگرفته از تفسير الميزانِ آيه‏اللّه‏ محمدحسين طباطبائى"ره") و «تفسير سبحان» (برگرفته از تفسير منشور

جاويد و ساير آثار قرآنىِ‏آيه‏اللّه‏العظمى جعفر سبحانى) و ده‏ها عنوان تفسير موضوعى، كاربردى و ميان رشته‏اى تحت

عناوينى همچون: باستان‏شناسى، هنرهاى دستى، شعر و شاعرى، شيطان‏شناسى، خرافات، سحر و جادوگرى، راز

خوشبختى و... در مؤسسات مذكور تدوين و منتشر شــده اسـت.

ويژگى هر يك از تفاسير هشت‏گانه به شرح زير مى‏باشد:

 - 1/4 ـ «تفسيركودك» ويژه كودكان پيش‏دبستانى تا پايان‏دبستان كه حدود «200 آيه موردنياز» براى كـودكـان عزيز را

به صورت گرافيكى، مفهومى و به 3 زبان فارسى، عربى و انگليسى در 30 جلد به صورت تمام رنگى با قطع بياضى در

خود جـــاى داده است.

 - 2/4 ـ «تفسير نوجوان» ويژه نوجوانان مقطع راهنمايى است كه برگرفته از تفسير نمونه آيه‏اللّه‏ العظمى مكارم شيرازى

بوده و حدود «2000 آيه موضوعى» متناسب با نيازهاى نوجوانان عزيز را دربرگرفته و با استفاده از 9 رنگ جذاب در

چاپ متن با قطع جيبى در 30 جلد براى جامعه هدف خود طراحى شده و به دليل دارا بودن فهرستواره‏موضوعى اين

امكان را براى نخستين بار براى نوجوانان فراهم مى‏سازد تا بدون نياز به استاد حدود 4000 موضوع‏از قرآن كريم را به

سادگى فيش‏بردارى و تحقيق نموده و در قالب مقاله يا كتاب ارائه دهند. ضمنا مجموعه 3 جلدى لغات و مفاهيم خاص

اين تفسير اخيرا چاپ و منتشر شده است.

 - 3/4 - «تفسير جوان» ويـــژه جوانــان دبيرستانى، دانشجويان و بزرگسالان مى‏باشد كه كل آيات قرآن را با استفاده

از تفسيرنمونه در 30 جلد به خود اختصاص داده است و جوانان عزيز با استفاده از فهرستواره موضوعى و الفبايى فارسى

اين تفسير قادر خواهند بود تا حدود 000/10 موضوع مورد نياز خود را پژوهش و استخـراج نمايند.

 

 - 4/4 - «تفسيرزنان» در اين تفسير مجموعه آيات مربوط به بانوان محترم استخراج شده و در ذيل هر آيه تفسير آن بر

اساس سه تفسير معتبر موجود يعنى «تفسير نمونه» تأليف حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى مكارم شيرازى و «تفسيرمجمع‏البيان»

اثرگرانسنگ‏مفسّر بزرگ‏جهان‏تشيع امين‏الاسلام مرحوم‏آيه‏اللّه‏طَبْرِسى (متوفّى‏به‏سال548 ه.ق) و «تفسير الميزان» نوشته

مرحوم‏آيه‏اللّه‏ علامه‏طباطبايى، درج شده‏است. البته مجموعه مطالب استخراج شده از تفسير الميزان درباره زنان و خانواده

به صورت يكجا جمع‏آورى و در پايان كتاب درج شده است. تعداد آيات گزينش شده در اين تفسير «275 آيه» مى‏باشد.

 - 5/4 - «تفسيرمردان» كه دربردارنده‏آيات مربوط به‏آقايان مى‏باشد، نظيرآياتى‏كه وظايف و تعهدات مردان نسبت‏به

خانم‏هارا تبيين نموده يا گروه آيات جهاد و شهادت. تعدادآيات گزينش‏شده دراين‏تفسير «350 آيه» مى‏باشد.

 - 6/4 - «تفسير خانواده» كه مجموعه آيات مرتبط با مسائل خانوادگى را به صورت تخصصى و موضوعى مورد

ارزيابى قرار داده است. تعداد آيات گزينش شده در اين تفسيـــر «425 آيه» مى‏باشد.

 - 7/4 - «تفسير علامه» ويژه جوانان دبيرستانى، دانشجويان و بزرگسالان مى‏باشد. هر يك از مجلدات اين تفسير كه به

يك موضوع خاص و ميان‏رشته‏اىِ مورد نياز مخاطبين هدف، اختصاص يافته، در مـدت 25 سال بتدريج توسط قرآن‏پژوه

محترم و بااخلاص جناب آقاى سيد مهدى امين از روى تفسيرالميزان، تأليف آيه‏اللّه‏محمدحسين طباطبائى "ره"

خلاصه‏بردارى، دسته‏بندى، فهرست‏گذارى و تحرير شده است.

 - 8/4 - «تفسير سبحان» ويژه جوانان عزيز مى‏باشد كه با كسب اجازه از محضر آيه‏اللّه‏ العظمى جعفر سبحانى و با

اقتباس از تفسير منشور جاويد و ساير آثــار ارزنده قرآنىِ معظمٌ‏له به صــورت موضوعى و كاربــردى تدوين و بتــدريج

چــاپ و منتشــر مى‏شود.

  5 ـ به دليل رعايت احتياط و پيشگيرى از هرگونه خطا، همه آثار پژوهشى و بسته‏هاى آموزشى مؤسسه كه حدود

/1000 عنوان مى‏باشد، طبق يكى از مواد اساسنامه همه مؤسسات قرآنىِ عضو «گروه مؤسسات قرآنى تفسيرجوان» به

تأييد ده نفر از مراجع عظام تقليد و مجتهدين برجسته حوزه‏هاى علميه كشور رسيده است كه اسامى آن‏ها بدين ترتيب

مى‏باشد: آقايان مكارم شيرازى، جعفر سبحانى، محمد يزدى، مرتضى مقتدايى، سيدمرتضى خاتمى، قاسم خزعلى،

سيدعلى اصغر دستغيب، سيدعلى اكبر قرشى، هاشم زاده هريسى، مرحوم محمدهادى معرفت. متن برخى از تقريظ‏ها و

تأييديه‏ها و چكيده دلالت كننده بر تأييد همه آثار ضميمه شده است.

  6 ـ براى كادرسازى و تربيت نويسنده و پژوهشگر قرآنى با سبك و سياق و استاندارد خاص اين مؤسسه، تعداد

/000/000/1نفر ازافرادمستعد نظير 130امام‏جمعه، طلاب سه‏مدرسه علميه(معصوميه‏قم، چيذرتهران، رضويه‏شيراز)،

دانش‏آموزان تعدادى از دبيرستان‏ها و مراكز متعدد متقاضى، تحت آموزش قرار گرفتند و از بين آن‏ها با 3200 پژوهشگر

نخبه، قرارداد پژوهشى منعقد گرديد. ضمنا 30 نفر اعضاء هيئت علمى از ميان علما و روحانيون حوزه‏هاى علميه و

استادان برجسته دانشگاهها به عنوان استاد راهنما براى هدايت و نظارت بر تحقيقات پژوهشگران جذب، سازماندهى و

بكارگيرى شدند. اين افراد با استفاده از كتابخانه تخصصى قرآن و حديث كه در همين مؤسسه راه اندازى شد، كار عظيم

تحقيق، تأليف يا تلخيص آثار قرآنى را آغاز كردند. حاصل اين كار عظيم گروهى تأليف يا تلخيص و چاپ و نشر 1000

اثر قرآنى بوده است.

  7 ـ فصل مشترك و رويكرد اصلى توليد همه آثار پژوهشى و بسته‏هاى آموزشىِ اين مؤسسه كه در چندين تنوع نظير

كتاب، كتاب‏هاى الكترونيكى (E-Book)، كتاب‏هاى صوتى (V.Book)، نرم افزارهاى همراه، روزنامه ديوارى،

كارت‏پستال و فلش كارت توليد مى‏شود. در جملات زير خلاصه مى‏گردد:

[مخاطب معلوم است. متن آثار ساده و براى هر گروه سنى هدف قابل فهم مى‏باشد. امكان آموزش غيرحضورى، بدون نياز

به استاد به دليل تدوين حرفه‏اى بسته‏هاى آموزشى ميسر خواهد بود. ويترين و شكل ظاهرى آثار جذاب است. هزينه‏هاى

آموزش از صفر تا 100 قابل تعريف و تنظيم مى‏باشد، بدين معنى كه «اگر بودجه نداشته باشند» با مراجعه به سايت مؤسسه

به آدرس: WWW.Tafsirejavan.com افراد تحت آموزش مى‏توانند متن همه آثار را مشاهده و به‏طور «رايگان» و كامل

پرينت‏بگيرند و در كلاس‏هاى‏خودبه صورت مجازى استفاده كنند. و در صورتى‏كه «بودجه داشته باشند» مى‏توانند با تهيه

و خريد بسته‏هاى آموزشى، كلاس‏هاى حقيقى ترتيب دهند. امكان سطح‏بندى و رشد تدريجى محتواى كلاس به دليل

رتبه‏بندى آثار و بسته‏هاى آموزشى ميسّر مى‏باشد. -

  8 ـ محورهاى پنجگانه پيشنهادى براى تعامل و همكارى مشترك:

 - 1/8 ـ محور اول: چاپ مشترك آثار آماده شده ولى چاپ نشده از طريق چاپخانه تابعه آن سازمان. ضمنا هزينه تأمين

مواد اوليه نظير كاغذ، مقوا، فيلم، زينك و چاپ و صحافى، از محل برداشت آثار از سوى مراكز متقاضى پس از چاپ به

قيمت پشت جلد، قابل تهاتر مى‏باشد.

 - 2/8 ـ محور دوم: اجراى «طرح انس با قرآن» از طريق «كارگاه‏هاى آموزشى قرآن و مهارت‏هاى زندگى» به تفكيك

كاركنان، خانواده و فرزندان عزيز مى‏باشد كه رئوس جزئيات كارگاه به شرح زير خواهد بود:

مدت اين كارگاه 4 ساعت مى‏باشد. شركت‏كنندگان در اين كارگاه كه حداقل بايد 500 نفر باشند. پس از پايان كارگاه، اولاً

خودشان به عنوان «مربى» مى‏توانند ديگران را تحت آموزش قرار دهند، ثانيا براساس قرارداد دوجانبه، هر سه نفر با هم

تحقيق جامعى را درباره يكى از موضوعات برگزيده قابل استفاده براى جوانان، در تفاسير و روايات تحت نظارت

تخصصى اعضاى هيئت علمى اين مؤسسه انجام داده و پژوهش آن‏ها با درج نام گروه تحقيق بر روى جلد كتاب در قطع

14×10 مشابه نمونه‏هاى پيوست چاپ و منتشر خواهد شد. ضمنا آموزش در كارگاههاى يادشده رايگان بوده و هزينه

خريد منابع و بسته آموزشى و اهداء يكى دو نمونه از نمونه تحقيقات چاپ‏شده كه جمعا براى يك كارگاه 500 نفره حدود

000/000/10 تومان مى‏باشد به عهده مراكز متقاضى است و در كارگاههاى بعدى نياز به خريد مجدد منابع نيست و فقط

حدود 000/000/3 تومــان براى خريــد و اهــداء نمونه تحقيقات به شركت‏كنندگــان كه هزينــه مصرفى هر كارگاه

خواهد بود موردنياز است ولى بسته‏هاى آموزشى و منابــع پژوهشــى كارگاهــى فقط يكبــار خريــدارى مى‏شــود.

كارگاههاى ياد شده تاكنون در 16 دانشگاه، 3 حوزه علميه، سپاه، بسيج، نيروهاى مسلح، هلال‏احمر و بسيارى از

دبيرستانهاى كشور با موفقيت برگزار شده كه پرونده عملى و آموزشى اين كارگاهها به همراه نظرسنجى‏هاى به عمل آمده

در مركز آرشيو اين مؤسسه موجود مى‏باشد و قابل مطالعه مى‏باشد. «دفترچه راهنماى روش برگزارى كارگاه» بر روى

سايت مؤسسه به آدرس WWW.tafsirejavan.com موجود و قابل دانلود و پرينت مى‏باشد.

 - 3/8 ـ محور سوم: معطرسازى فضاى آموزشى و ادارى مراكز متقاضى به عطر خوشبوى قرآن كريم از طريق نصب

«روزنامه‏هاى ديوارى پيام آسمانى» مى‏باشد. هريك از روزنامه‏هاى يادشده حاوى يك موضوع كاربردى و اجتماعى

قرآنى بوده كه به دليل صفحه آرايى و طراحى گرافيكى زيبا، مى‏تواند افراد را به خود جذب نموده و بخش كوتاهى از

اوقات فراغت آن‏ها را با مطالعه يك مطلب قرآنى مفيد و كاربردى به خود اختصاص دهد.

 

 - 4/8 ـ محور چهارم: تجهيز كتابخانه‏ ها و مراكز آموزشى و تحقيقاتى تابعه مراكز متقاضى به كتابها و CDها و ساير

آثارقرآنى اين مؤسسه كه فهرست آن به شرح ضميمه مى‏باشد.

 - 5/8 ـ محور پنجم: ساليانه مبالغ قابل توجهى براى خريد و توزيع هدايايى تبليغاتى در آن مجموعه هزينه مى‏شود.

بسيارى از اين قبيل هدايا تكرارى، غيرضرورى و بعضا فاقد پيام فرهنگى مى‏باشد كه وجود تعداد زيادى قاب عكس و

كيف‏هاى ادارىِ بــدون استفاده در انبــار منازل مديــران و كاركنــان محترم شاهــد اين مدعاست.

مؤسسه قرآنى تفسيرجوان با دارابودن بيش از /3000 جوان پژوهشگر در موضوعات‏كاربردى قرآنى براى نخستين بار

دركشور، هداياى‏تبليغاتى‏وتشريفاتى‏متنوعى‏راطراحى‏وتوليد نموده‏است‏كه‏داراى«پيام فرهنگى‏بامحوريت قرآن‏وعترت»

مى‏باشد و درايجاد «بصيرت‏قرآنى و وِلايى» درخوانندگان‏بسيارمؤثر است.

اين هدايا براى سه گروه سنى كودك، نوجوان و جوان پس از تحقيقات ميدانى و كتابخانه‏اى، نيازسنجى و به يكى از اشكال

زير طراحى، توليد آزمايشى و انبوه‏سازى مى‏شود:

1 ـ كتاب‏هاى موضوعى و كاربردى قرآنى براى نوجوانان، جوانان و بزرگسالان.

2 ـ تفسيرهاى گرافيكى، مفهومى آيات موضوعى قرآن كريم براى كودكان.

3 ـ كارت پستال‏هاى موضوعى قرآن كريم به تفكيك كودك و بزرگسال (4 رنگ).

4 ـ فلش كارت‏هاى موضوعى رنگى قرآن كريم.

5 ـ انواع CDهاى موضوعى قرآن كريم براى جوانان و بزرگسالان.

6 ـ دوره كامل تفسيرجيبى 30 جلدى و رحلى دوجلدى قرآن ويژه جوانان.

7 ـ دوره 30 جلدى تفسيرنوجوان.

8 ـ فرهنگنامه جيبى يك جلدى كل مفاهيم و لغات قرآن (طرح حفظ مفاهيم و لغات قرآنى در سه ماه).

9 ـ فولدرهاى حاوى پيام‏هاى قرآنى و روايات طلايى.

10 ـ پازل‏هاى موضوعى قرآنى براى كودكان.

     اميد است اين قبيل تلاشهاى قرآنى ما و شما براى روزى ذخيره شود كه به جز اعمال و نيات خالصانه هيچ چيز ديگرى

كارساز نخواهد بود.

دكتـر محمد بيستونى

رئيس هيئـت مـديـره گـروه مـؤسسـات قـرآنـى تفسيـر جوان

شامل:

1 ـ مؤسسه قرآنى قصـص  (تخصصـى كـودكـــان)

2 ـ مؤسسه قرآنى نـورپيامبران (تخصصى نوجوانان)

3 ـ مؤسسه قرآنى تفسيـر جوان (تخصصـى جوانان)

4 ـ مؤسسه قرآنى رضـوان (تخصصــــى زنــان)

5 ـ مــؤسسه قــرآنى شعيــب نبــى‏اللّه‏ (تخصصى مردان و خانواده)

6 ـ مؤسسه قرآنى مساجد جوان (تخصصى مساجـد)

7 ـ مـؤسســه قــرآنــــى انعــام الهـــــى (تخصصــــى تغــذيـه، گلهـــا و گياهان دارويى)

8 ـ مــؤسسـه قــرآنــــى علـــم و زنـــدگى (تخصصــــى اعجــــاز علمـــى قـــــرآن)

9 ـ مؤسسه خيريه قرآنى عاطفه (تخصصى فعاليتهاى فرهنگى عام‏المنفعه)

10 ـ مؤسسه قرآنى‏منتظران‏جوان (تخصصى‏مهدويت)

11ـ مؤسسه قرآنى ســلامت پــژوهان (تخصصى سلامتى و محيط زيست)

12 ـ مـؤسســه انتشـاراتى قرآنى بيــان جــوان (ناشر تخصصــى گروه مؤسسات قرآنى تفسيــر جوان)